Tarix

Azərbaycan İnterneyşnl Mayninq Kompani Limited Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Nümayəndəliyi (“AİMKL”) Azərbaycanda qızıl və mis istehsalçısıdır. AİMKL 1997-ci ildə RV İnvestment Group Services ilə Azərbaycan Respublikası Hökuməti arasında imzalanmış Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişinə (“HPBS”) uyğun olaraq 1998-ci ildə Gədəbək, Qoşa, Ordubad Qrupu (Şəkərdərə, Misdağ, Ağyurt, Piyazbaşı, Diakçay), Söyütlü, Qızılbulaq və Vejnəli perspektivli qızıl yataqlarının kəşfiyyat, işlənmə və hasilatın pay bölgüsü məqsədi ilə yaradılmışdır. Hazırda Gədəbək Kontrakt sahəsində qızıl hasilatı, Qoşa və Ordubad Kontrakt Sahələrində isə kəşfiyyat işləri davam edir. 2022-ci il iyulun 5-də Azərbaycan Hökuməti Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişinə dəyişiklikləri təsdiqləyib və Şirkət ümumi sahəsi 882 kvadrat kilometr olan Qaradağ, Xarxar və Dəmirli üç yeni kontrakt sahəsi alıb. Yeni kontrakt sahələrindən ikisi (Qaradağ və Xarxar) mövcud Gədəbəy və Qoşa Kontrakt Sahələrinin sərhədindədir. Dəmirli Kontrakt sahəsi Qızılbulaq Kontrakt sahəsi ilə həmsərhəddir, hər iki sahə Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi Rayonunun ərazisində yerləşir və hazırda Rusiya sülhməramlılarının nəzarəti altındadır. Şirkət bu ərazilərə girişi gözləyir. Gədəbəy Kontrakt Sahəsi 300 km2 ərazini əhatə edir ki, bura Gədəbəy və Qədir mədənləri daxildir. Qoşa Kontrakt Müqavilə Sahəsi, 300 km2 ərazini əhatə edir və bura Qoşa mədəni daxildir. 462 kvadrat kilometr Ordubad Kontrakt Sahəsi Naxçıvan regionunda yerləşir. Kontrakt Sahələri Azərbaycanda 2,544 kvadrat kilometr hasilat və kəşfiyyat aktivlərinin ümumi portfelinə malikdir. AİMKL Anglo Asian Mining PLC-nin törəmə şirkətidir və HPBS-in əməliyyat şirkəti olaraq, Sovet Dövründən məlum olan bir sıra perspektivli qızıl və mis yataqlarının kəşfiyyatı, inkiafı və hasilatını həyata keçirmək üçün yaradılmışdır. HPBS imzalanan vaxtdan etibarən, Şirkət mövcud məlumatların sübut edilməsinə, yeni filiz yataqlarının müəyyənləşdirilməsinə, JORC tələblərinə uyğun resursların və ehtiyatların yaradılmasına yönəlmiş müxtəlif işlənmə və kəşfiyyat fəaliyyətləri həyata keçirmişdir. AİMKL-in rəhbərliyinin Azərbaycan Hökuməti ilə olan sıx əlaqələri Gədəbəy mədəninin sürətli inkişafına təkan vermişdir və Şirkət Rəhbərliyi qlobal olaraq orta böyüklükdə qızıl və mis istehsalı şirkəti yaratmağı qarşısına məqsəd qoymuşdur.