Rəhbərlik

AİMKL-nin rəhbər komandası Etibar, Təhlükəsizliyi, Cavabdehliyi və Bərabərliyi təşviq edən müsbət iş mühitini qoruyarkən şirkətin inkişaf strategiyasına nail olmaq üçün birlikdə çalışan öz sahələrində təcrübəli mütəxəssislərdən ibarətdir.

REZA VƏZİRI

REZA VƏZİRI

PREZİDENT VƏ BAŞ İCRAÇI DİREKTOR

FƏRHƏNG HEDCAZİ

FƏRHƏNG HEDCAZİ

BAŞ ƏMƏLİYYAT DİREKTORU

VİLYAM MORQAN

VİLYAM MORQAN

BAŞ MALİYYƏ DİREKTORU

ANGLO ASIAN MINING PLC

STIVEN VESTHED

STIVEN VESTHED

MƏDƏN VƏ GEOLOGİYA ÜZRƏ VİTSE-PREZİDENT

AFŞİN TƏBRİZİAN

AFŞİN TƏBRİZİAN

SATINALMALAR, İNSAN RESURSLARI VƏ İT ÜZRƏ VİTSE-PREZİDENT BİOQRAFIYANI OXUYUN

İLHAM XƏLİLOV

İLHAM XƏLİLOV

MALİYYƏ DİREKTORU