Azərbaycan Beynəlxalq Mədən Şirkəti

Aparıcı qızıl və mis istehsalçı